ต้านมะเร็งด้วยข้าวโพดต้มสุก?

15 Sept 2017 /

          จากที่มีการแชร์กันในเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ต่าง ๆ เรื่องข้าวโพดต้มสุกสามารถต้านมะเร็งได้ โดยอ้างงานวิจัยของมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ แห่งสหรัฐอเมริกา ภายในรายงานของสมาคมเคมีแห่งอเมริกาว่า ข้าวโพดหวานที่ปรุงสุกแล้วมีผลต้านมะเร็งได้

          ข้อเท็จจริงของเรื่องนี้คือ จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ พบว่าในฝักข้าวโพดที่ต้มพร้อมเปลือก จะมีกรดเฟรุลิก (ferulic acid) อยู่ในเนื้อข้าวโพดจริง ซึ่งเจ้าตัวกรดเฟรุลิกนี้ถือเป็นสาร anti-oxidant ตัวหนึ่งจริง แต่พบในข้าวโพดปริมาณหนึ่งเท่านั้น และไม่ใช่สารที่นำไปล้างพิษหรือต้านมะเร็งได้โดยตรง เพราะการรับประทานผักผลไม้ที่มี anti-oxidant เพียงอย่างเดียวเพื่อต้านมะเร็งนั้น ยังไม่มีงานวิจัยที่ระบุแน่ชัด ฉะนั้นการรับประทานข้าวโพดต้มสุกเพียงอย่างเดียวในปริมาณสูง จึงไม่ใช่วิธีการที่ต้านมะเร็งได้ แต่ทั้งนี้การกินข้าวโพดที่ต้มทั้งฝักถือเป็นเรื่องดี เพราะได้รับสารอาหารหลายอย่าง รวมถึงกรดเฟรุลิกด้วย แต่ต้องกินในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากจนเกินไปเพราะข้าวโพดประกอบด้วยแป้ง กินมากอาจทำให้น้ำหนักเกินได้