ทำไมถึงไม่ควรกินยาพร้อมนม

6 Nov 2017 /

            การกินยาที่ถูกต้อง และเพื่อให้ผลของยาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ควรกินยากับน้ำเปล่า นอกจากยาบางชนิดที่มีข้อแนะนำเพิ่มเติมเท่านั้น แต่หลาย ๆ คนก็ยังมีพฤติกรรมการกินยาแบบผิด ๆ อยู่ โดยเฉพาะการกินยาพร้อมนม ซึ่งในที่นี้หมายรวมทั้งวิตามินเสริมอาหาร ยาลดกรด นม ผลิตภัณฑ์จากนม ผลิตภัณฑ์ที่มีนมเป็นส่วนประกอบ ไม่ว่าจะเป็น ชานม ชาเขียวนม กาแฟใส่นม โยเกิร์ต ซึ่งในอาหารเหล่านี้จะมีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบ โดยเมื่อรับประทานเข้าไปพร้อมกัน หรือในช่วงเวลาใกล้ ๆ กันแล้ว จะทำให้แคลเซียมจากอาหาร ไปจับกับยาที่เราได้กินเข้าไป ส่งผลให้ปริมาณยาที่ถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดนั้น เหลือปริมาณยาลดลงจนอาจไม่เพียงพอต่อขนาดยาที่จะสามารถออกฤทธิ์รักษาโรค หรืออาการต่าง ๆ ได้ ส่งผลต่อเนื่องถึงสุขภาพ ร่างกายอย่างร้ายแรงได้ เพราะเมื่อยาถูกดูดซึมน้อยลง ทำให้ตัวยาไม่สามารถออกฤทธิ์รักษาได้เต็มที่ หรืออาจไม่มีฤทธิ์ในการรักษาเลย ส่งผลต่อเนื่องถึงความรุนแรงของโรคที่เป็นอยู่ มีโอกาสได้ทั้งโรคที่เป็นอยู่ไม่หาย อาจรุนแรงขึ้นจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ หากเป็นโรคที่ร้ายแรง

          ดังนั้นการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการกินยาคือ

  1. กินยาพร้อมน้ำเปล่าดีที่สุด
  2. หลีกเลี่ยงการกินยาพร้อมนม ผลิตภัณฑ์จากนม ผลิตภัณฑ์ที่มีนมเป็นส่วนประกอบ วิตามินเสริมอาหาร ยาลดกรด หากจะกินควรเว้นเวลา 1-2 ชั่วโมงหลังกินยา
  3. ยาบางชนิดมีข้อแนะนำในการใช้ยาเพิ่มเติม ควรอ่านฉลากยาให้เข้าใจอย่างละเอียดก่อน
  4. หากมีข้อสงสัย ไม่ควรตัดสินใจเอง ควรปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา