มารู้จักน้ำมันและไขมันประกอบอาหาร (ตอนที่ 1)

16 Nov 2017 /

 น้ำมันและไขมัน มีกรดไขมันเป็นองค์ประกอบแตกต่างกันไปตามชนิดของน้ำมันและไขมัน เป็นผลให้น้ำมันและไขมันแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ได้แก่

- กรดไขมันทรานส์ พบมากในอาหารแปรรูป เช่น มาการีน ขนมขบเคี้ยว เป็นไขมันที่เกิดจากการแปรรูป จึงย่อยสลายได้ยากกว่าไขมันชนิดอื่น จึงอาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกาย คือ น้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มมากขึ้น  มีภาวะการทำงานของตับที่ผิดปกติ  และมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด

อย่างไรก็ตาม น้ำมันและไขมัน มีกรดไขมันที่เป็นสารอาหารชนิดหนึ่งที่จำเป็นต่อร่างกาย เนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของผนังเซลล์เพื่อช่วยในการดูดซึมวิตามินดี เอ อี และเค นอกจากนี้ กรดไขมันยังให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย แต่หากได้รับเกินความต้องการร่างกายจะเก็บไว้เป็นพลังงานสะสมในรูปของไขมัน
ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญให้เกิดโรคอ้วน และส่งผลต่อการเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ทั้งนี้ ไขมันแต่ละชนิดมีข้อดี-ข้อเสียที่แตกต่างกัน ดังนั้น เราจึงควรเลือกบริโภคน้ำมันและไขมันให้หลากหลายและเหมาะสม

 

 

เอกสารอ้างอิง

- เอกสารประกอบการชี้แจงกรรมาธิการ ก.ค. 58

ประเด็น : น้ำมันและไขมันประกอบอาหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผู้รับผิดชอบ : ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักอาหาร

  • http://haamor.com/th/ไขมันอิ่มตัว-ไขมันไม่อิ่มตัว/

- https://th.wikipedia.org/wiki/กรดไขมันอิ่มตัว

- https://th.wikipedia.org/wiki/ไขมันทรานส์