อย่าเชื่อ... ข่าวยาพาราเซตามอลปนเปื้อนเชื้อไวรัส ไม่เป็นความจริง!!!

16 Nov 2017 /

          จากกรณีที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์เกี่ยวกับข่าวยาพาราเซตามอลปนเปื้อนไวรัสมาชูโป ว่า ห้ามกิน ยาพาราที่เขียนว่า P-500 บนแผง เพราะมีไวรัสมาชูโปปนเปื้อนในยาพาราเซตามอล แบบ 500 mg ที่มีอันตรายถึงตาย นั้น ไม่เป็นความจริง!!!

          จากการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบพบว่า ภาพแผงยาที่ถูกแชร์นั้นเป็นยาที่ผลิตจากประเทศอินเดีย และยืนยันว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่ประเทศไทย และไม่มีวางขายที่ประเทศไทยแน่นอน อีกประเด็นคือ เชื้อมาชูโปไวรัส เป็นเชื้อที่ไม่สามารถเจริญเติบโตในที่แห้ง การที่จะปนเปื้อนเชื้อดังกล่าวในยาพาราเซตามอลนั้นจึงมีความเป็นไปได้น้อยมาก ดังนั้น ในประเทศไทย ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่า สามารถรับประทานยาพาราเซตามอลได้ตามปกติ

          อย่างไรก็ตาม การผลิตยาในประเทศไทยต้องใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP) ในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน และมีการกำกับดูแลทั้งก่อนออกสู่ตลาดและหลังออกสู่ตลาด แต่หากพบว่ายาใดมีการปนเปื้อนของสารอันตราย ไม่ปลอดภัยในการใช้  อย.จะเรียกเก็บยาคืน และแจ้งเตือนให้ผู้บริโภคทราบโดยเร็ว

จำไว้... อย่าหลงเชื่อแหล่งข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือ และหยุดแชร์ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง

 

ที่มา :   ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 12 มีนาคม 2560

          ข่าวแจก 31 /ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560