เตือนภัย... อย่าเสี่ยงชีวิตกับการซื้อยาผ่านเน็ต ได้ไม่คุ้มเสีย อันตรายถึงชีวิต

17 Nov 2017 /

ถึงแม้ว่าการขายยาผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แต่ก็ยังคงเห็นการขายยาผ่านทางช่องทางดังกล่าวอยู่เนือง ๆ ล่าสุด... สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เข้าตรวจสอบบริษัท เอคอมเมิร์ช จำกัด เลขที่ 10/9 หมู่ 16 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นสถานที่จัดส่งเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา Intoxic จากการตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผิดกฎหมายที่มีการแสดงฉลาก

ผลิตภัณฑ์?ไม่ระบุเลขทะเบียนตำรับยา , เลขสารบบอาหาร และเลขที่จดแจ้งเครื่องสำอาง ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย จำนวน 5 รายการ ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์ INTOXIC (ถ่ายพยาธิ)  2.ผลิตภัณฑ์ HAMMER OF THOR (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เสริมสมรรถภาพทางเพศ) 3.ผลิตภัณฑ์ Hammer of Thor Gel (เจลที่ใช้สำหรับทาที่บริเวณอวัยวะเพศชาย ทำให้อวัยวะเพศชายเพิ่มขนาด/แข็งตัว) 4.ผลิตภัณฑ์ Titan Gel (เจลที่ใช้สำหรับทาที่บริเวณอวัยวะเพศชาย เพื่อเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย) และ 5.ผลิตภัณฑ์ Eco Slim (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อวดอ้างสรรพคุณลดน้ำหนัก) ทั้งนี้ ขอเตือนผู้ประกอบการอย่าขายยาผ่านทางอินเทอร?เน็ตโดยเด็ดขาด เพราะยาไมใช่สินค้าทั่วไป จึงไม?อนุญาตให้?ขายยาทางสื่อออนไลน์

สำหรับผู้บริโภค เมื่อเจ็บป่วย ไม่ควรซื้อยากินเอง และไม่ซื้อยาผ่านทางเว็บไซต์ หรือทาง Social Media ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนซื้อยาทุกครั้ง เนื่องจากอาจได้รับอันตรายจากการใช้ยาอย่าง
ไม่เหมาะสมหรือในบางกรณีอาจได้รับยาที่ ไม่มีคุณภาพมาตรฐาน ส่งผลเสียต่อสุขภาพและทำให้สูญเสียโอกาสในการรักษาโรค  

 

 

ที่มา :   ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 24 ตุลาคม 2560

          ข่าวแถลง 2 /ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561