ระวังดื่มน้ำปัสสาวะเพื่อรักษาโรคอาจเป็นอันตรายได้

22 Jun 2018 /


 หลังจากที่มีผู้คนออกมาเปิดเผยตัวเองว่า ดื่ม น้ำปัสสาวะเป็นประจำแล้วรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้น จึงเกิดกระแสตื่นตัวทางโลกออนไลน์ขึ้นว่าดื่มน้ำปัสสาวะ เสมือนยาอายุวัฒนะ บำบัดโรคร้ายได้ โดยความเชื่อเรื่องนี้มีอยู่ในตำราทางการแพทย์แผนตะวันออกและเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพของคนบางกลุ่ม แต่ในความเป็นจริงแล้วการใช้น้ำปัสสาวะบำบัดนี้ยังไม่มีงานวิจัยทางคลินิกที่น่าเชื่อถือรองรับ ซึ่งหากนำมาใช้โดยไม่ระวังอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายได้ ดังนี้
-อาจเกิดอันตรายถึงชีวิต หากดื่มน้ำปัสสาวะรักษาโรคเรื้อรัง เช่น โรคหืด โรคเบาหวาน หรือโรคร้าย เช่น มะเร็ง และเอดส์ เนื่องจากไม่สามารถควบคุมการลุกลามของโรคได้
-อาจทำให้ได้รับสารที่เป็นพิษต่อร่างกาย หากดื่มน้ำปัสสาวะหลังจากที่รับประทานยา หรือรับสารเคมีบางอย่างเข้าไป เนื่องจากไตจะขับสารที่เป็นพิษออกมาทางปัสสาวะ
-เสี่ยงทำอาการทรุด สำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไต โรคตับ โรคหัวใจ หรือโรคที่ต้องควบคุมปริมาณน้ำ แร่ธาตุ และสารอาหารให้เหมาะสม
ปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้า ประชาชนมีทางเลือกในการรักษาโรคมากมาย ทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณ ดังนั้นจึงควรตัดสินใจเลือกโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพการรักษาเป็นสำคัญ
 


บทความที่เกี่ยวข้อง