เลือกซื้อ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำอย่างเหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้ใช้

22 Jun 2018 /

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำมีหลากหลายชนิดของสารเคมีให้เลือก ซึ่งสารแต่ละชนิดทำความสะอาดคราบสกปรกได้แตกต่างกัน ดังนั้นเราควรรู้ว่าจะเลือกผลิตภัณฑ์อย่างไรให้เหมาะสมกับคราบสกปรก รวมถึงต้องรู้จักวิธีใช้ที่ถูกต้อง เนื่องจากสารเคมีเหล่านี้ถือเป็นสารเคมีอันตราย อาจเป็นอันตรายได้หากใช้ผิดวิธี
   เราสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสมกับสภาพความสกปรกบริเวณห้องน้ำได้ ดังนี้
1.กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดคราบสกปรกทั่วไป
-สารเคมีในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เป็นพวกสารลดแรงตึงผิว  -ใช้ทำความสะอาดคราบสกปรกที่ล้างออกได้ง่ายบริเวณพื้น และฝาผนัง เช่น คราบสบู่ หรือคราบสกปรกทั่วไป เป็นต้น
2.กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเฉพาะจุด
-สารเคมีในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นพวกกรดและด่าง
- มีคุณสมบัติกัดกร่อนและระคายเคืองสูง จึงไม่ควรใช้บ่อยและต้องใช้อย่างระมัดระวัง -ใช้ทำความสะอาดคราบที่ฝังลึก เช่น คราบหินปูน คราบดำบนยาแนวกระเบื้อง เป็นต้น
-ระวังไม่ใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว หรือสารที่ให้คลอรีนเพราะจะเกิด ปฏิกิริยากันได้ก๊าซคลอรีนขึ้น ซึ่งมีพิษอันตราย
3.ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค
-มีสารฆ่าเชื้อโรคเป็นส่วนประกอบ เช่น ไตรโครซาน (Triclosan) เป็นต้น -ใช้ทำความสะอาดในสิ่งแวดล้อมที่มีปริมาณเชื้อสูง
-ไม่ควรนำมาใช้มากเกินความจำเป็น เพราะอาจทำให้เชื้อแบคทีเรียพัฒนาการดื้อสารฆ่าเชื้อโรคอีกด้วย
ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำอย่างไรให้ปลอดภัย
1.ใช้ผลิตภัณฑ์เท่าที่จำเป็นไม่พร่ำเพรื่อและอ่านคำแนะนำฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้บนฉลาก
2.ควรสวมถุงมือยางขณะใช้ เมื่อใช้เสร็จแล้วใช้ควรล้างถุงมือยางและมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
3.เก็บผลิตภัณฑ์ในที่มิดชิดห่างไกลจากเปลวไฟและความร้อน เมื่อใช้หมดแล้วห้ามทิ้งลงในแหล่งน้ำสาธารณะหรือเผาทำลาย ควรแยกทิ้งในถังขยะเฉพาะให้เรียบร้อย
4.ควรรู้จักวิธีการแก้พิษเบื้องต้นดังนี้ หากถูกผิวหนังหรือดวงตาให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมาก ๆ ในกรณีที่กินเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุ หรือฉลากรายละเอียดเกี่ยวกับ


บทความที่เกี่ยวข้อง