อย.เรียกเก็บคืนยารักษาความดันโลหิตสูง

20 Jul 2018 /

อย.เรียกเก็บคืนยารักษาความดันโลหิตสูง " วาลซาร์แทน (Valsartan) " หลังพบสารก่อมะเร็งในวัตถุดิบ