หยุดเชื่อ สูตรน้ำรักษา โลหิตจาง ยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจน

30 Aug 2018 /

           ในโลกโซเชียลมีเดียมีการส่งต่อสูตรน้ำสมุนไพรปั่นที่อ้างว่าสามารถรักษาเกล็ดเลือดต่ำ โลหิตจางได้ โดยการนำสับปะรด และโหระพา มาปั่นรวมกันแล้วกรองกากออก ดื่มน้ำ ซึ่งแท้จริงแล้ว ภาวะโลหิตจาง
เกิดจาก 3 ปัจจัยหลัก ๆ คือ

1. การสร้างเม็ดเลือดแดงลดลง ซึ่งอาจเกิดจากการขาดสารอาหาร และโรคต่าง ๆ เช่น โรคไตวายเรื้อรัง โรคไขกระดูกฝ่อ โรคมะเร็ง โรคข้ออักเสบ โรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน

          การรักษา  รักษาตามสาเหตุ เช่น การสร้างเม็ดเลือดแดงต้องการสารอาหาร ก็ให้รับประทานธาตุเหล็ก วิตามินบี12 และโฟเลท ทดแทน หรือโรคไตวายเรื้องรัง ก็ให้ EPO ทดแทน

2. ร่างกายมีการทำลายเม็ดเลือดแดงมากขึ้น สาเหตุที่พบบ่อยในประเทศไทย คือผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย โรคเม็ดเลือดแดงแตกง่ายจากการขาดเอนไซม์ G-6PD ซึ่งเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
โรคเม็ดเลือดแดงแตกง่ายจากภูมิคุ้มกันตนเองทำลายเม็ดเลือดแดง หรือการติดเชื้อบางชนิด เช่น มาลาเรีย
คลอสติเดียม มัยโคพลาสมา

การรักษา   - ผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย รับประทานยาบำรุงเม็ดเลือด เรียกว่า ยาเม็ดกรดโฟลิค หลีกเลี่ยง  ยาหรืออาหารที่มีธาตุเหล็กสูง ผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงควรได้รับยาขับเหล็กชนิดฉีด ควบคู่ไปกับการได้รับเลือดไปตลอดชีวิต

                 - ผู้ที่เป็นโรคขาดเอนไซม์ G-6PD เป็นโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม มาสารถรักษาให้หายขาดได้

3. การเสียเลือด อาจเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน หรือค่อย ๆ เสียเลือดเรื้อรังก็ได้ โดยผู้ป่วยที่มีการเสียเลือดเรื้อรัง มักจะมีอาการขาดธาตุเหล็กตามมาด้วย

ตัวอย่างสาเหตุที่ก่อให้เกิดการเสียเลือดฉับพลัน : อุบัติเหตุ การตกเลือด

ตัวอย่างสาเหตุที่ก่อให้เกิดการเสียเลือดเรื้อรัง : การเสียเลือดในทางเดินอาหาร

การรักษา  รักษาตามสาเหตุ เช่น ขาดธาตุเหล็ก ก็ให้รับประทานธาตุเหล็กทดแทน

จะเห็นได้ว่า สาเหตุของ ภาวะโลหิตจาง เกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ ซึ่งบางสาเหตุ-บางโรค
ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้น การนำน้ำสมุนไพรมาอ้างว่ารักษาได้จึงไม่เป็นจริง


บทความที่เกี่ยวข้อง