เคล็ดลับการเลือกซื้อผักและผลไม้สดให้ปลอดภัยจากสิ่งตกค้าง

1 Oct 2018 /

แม้ว่าผักและผลไม้เป็นอาหารที่มีประโยชน์ และมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย แต่ผักและผลไม้สดก็อาจจะก่อให้เกิดโทษได้เช่นกัน หากมีการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย ยาฆ่าแมลง รวมถึงเชื้อโรคและพยาธิต่าง ๆ ดังนั้น เราควรรู้จักวิธีการเลือกซื้อผักผลไม้สดให้สะอาด ปลอดภัยจากการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
เชื้อโรคและพยาธิต่าง ๆ

วิธีการเลือกซื้อผัก-ผลไม้สดให้สะอาด และปลอดภัย มีดังนี้

1. เลือกซื้อผักและผลไม้สดที่ดูสะอาด สดใหม่ ไม่มีคราบดินหรือคราบขาวของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ไม่มีเชื้อราหรือไข่พยาธิปนเปื้อน รวมถึงไม่มีกลิ่นฉุนผิดปกติ

2.  เลือกซื้อผักสดที่มีรูพรุน หรือมีรอยกัดแทะของหนอนหรือแมลงอยู่บ้าง

3. ควรเลือกซื้อผักและผลไม้ที่มีการแสดงฉลากที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของผักและผลไม้ได้ เช่น ตรวจสอบจากเลขสถานที่ผลิต หรือนำเข้าอาหารได้

4. เลือกซื้อผักตามฤดูกาล เนื่องจากผักที่ปลูกได้ตามฤดูกาลจะมีโอกาสเจริญเติบโตได้ดีกว่านอกฤดูกาล ทำให้ลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยลง

5. เลือกซื้อผักพื้นบ้าน หรือกินผักที่ปลูกเองได้ง่าย ๆ เช่น กะเพรา ผักชี ผักบุ้ง ต้นหอม เป็นต้น

6. ไม่ซื้อผักชนิดใดชนิดหนึ่งมากินเป็นประจำ ควรกินให้หลากหลายชนิดสับเปลี่ยนกัน เพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน และหลีกเลี่ยงการได้รับสารพิษหรือสารเคมีสะสม

นอกจากเทคนิคเลือกซื้อแล้ว การล้างผักและผลไม้สดก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยลดการตกค้างของสารเคมี หรือยาฆ่าแมลง โดยแช่ผักหรือผลไม้สดในน้ำ จากนั้นนำผักหรือผลไม้สดใส่ตะกร้า/ตะแกรงเปิดน้ำไหลด้วยความแรงพอประมาณ  แล้วใช้มือช่วยถูใบผัก หรือผิวผลไม้ประมาณ 2 นาที เพื่อความปลอดภัย และปลอดจากสารพิษอันตราย เราจึงควรรู้จักวิธีการเลือกซื้อและการล้างผักผลไม้ที่ถูกต้อง