ตัวอย่างลักษณะการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย (ต่อ)

16 Nov 2018 /

ลักษณะการโฆษณาที่ฝ่าฝืนมาตรา 41 (3)

สรรพคุณรักษาโรค

มิใช่จุดมุ่งหมายเครื่องสำอาง

- ป้องกันหรือลดอาการอักเสบของสิว

- ป้องกันหรือรักษาฝ้า

- แก้ผดผื่นคัน

- ระงับหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราที่ผิวหนัง

- รักษาแผลหรือลดอาการอักเสบในช่องปาก

- ทาผิวกายเพื่อไล่ยุง แมลง

- ทาบริเวณที่แมลงกัดต่อย

- ชโลมเส้นผมเพื่อกำจัดเหา

- ชำระล้างอวิชาต่างๆ และเปิดดวงชะตาชีวิต เพื่อรับพลังด้านดีให้แก่ผู้ใช้

 

ลักษณะการโฆษณาที่ฝ่าฝืนมาตรา 41 (4)

-  กระชับภายในคืนความสาว

-  บรรเทาช่องคลอดแห้ง

-  รีแพร์ ช่องคลอดฟิต

-   เพิ่มสมรรถภาพท่านชาย

-   เพิ่มพลังช้างสาร

-  แก้ปัญหาไม่แข็งตัว

ผู้ใดโฆษณาโดยไม่เป็นไปตามมาตรา 41 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ