วัคซีนสำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ

20 Nov 2018 /

          การฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญ เพราะประเทศที่เรา กำลังจะเดินทางไปมีโรคติดต่อประจำถิ่นหรืออาจเกิดโรคระบาดบางอย่างอยู่ หากผู้เดินทางไม่ได้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันก่อนเข้าไปในประเทศนั้น ๆ อาจจะเสี่ยงต่อการติดโรคที่อันตรายได้ ดังนั้นเราเตรียมความพร้อมตนเอง เข้าไปปรึกษาแพทย์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมก่อนออกเดินทาง

          วัคซีนสำหรับนักท่องเที่ยว มีดังนี้

วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง

-       มีพาหะนำโรค คือ ยุง

-   ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ตัวเหลือง ตาเหลือง
และตับอักเสบ

-       สำหรับผู้เดินทางไปในบางประเทศแถบแอฟริกา และอเมริกาใต้ โดยจะต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนรับรองถึงจะเข้าประเทศได้

-       ฉีด 1 ครั้งก่อนการเดินทาง 10 วัน

วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น

-       ติดต่อโดยการไอจามรดกัน

-       ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง และอาการทางระบบประสาท

-       สำหรับผู้เดินทางไปประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยเฉพาะผู้แสวงบุญที่ไปร่วมพิธีฮัจจ์และพิธีอุมเราะห์ โดยจะต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนรับรองถึงจะเข้าประเทศได้

-       ฉีด 1 ครั้งก่อนการเดินทาง 10 วัน

วัคซีนป้องกันโรคไข้ทัยฟอยด์

-       ติดต่อทางอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ

-       ผู้ป่วยจะมีอาการเบื่ออาหาร ไข้สูง และอาการทางระบบทางเดินอาหาร

-       สำหรับผู้เดินทางไปประเทศแถบเอเชียใต้ เช่น อินเดีย ปากีสถาน เป็นต้น แอฟริกาและอเมริกาใต้

-       มีทั้งวัคซีนแบบฉีดและรับประทาน ควรได้รับวัคซีนให้ครบก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 สัปดาห์

วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ

-       ติดต่อทางอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ

-       ผู้ป่วยจะมีอาการตับอักเสบเฉียบพลัน ดีซ่าน ตัวเหลือง ตาเหลือง และตับวายได้

-       สำหรับผู้เดินทางไปประเทศในแถบเอเชียใต้ แอฟริกาและอเมริกาใต้

-       ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือน

           นอกจากวัคซีนพวกนี้ ไม่ว่าจะมีการเดินทางหรือไม่ ทุกคนควรได้รับวัคซีนมาตรฐาน ตามแผนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแห่งชาติ (EPI) ให้ครบ คือ วัคซีนบีซีจี วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR) วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ (JE) และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน (DTP)

          อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยเราควรจะต้องระวังตัวเองป้องกันไม่ให้เกิดโอกาสเสี่ยงเกิดโรคโดย
ไม่จำเป็นเพิ่มเติมจากการป้องกันด้วยวัคซีน เช่น รับประทานอาหารให้ถูกหลักอนามัย ป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด โดยการสวมเสื้อผ้ามิชิด หรือทายากันยุง หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่มีคนแออัด หากจำเป็นอาจสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรค เป็นต้น

 

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง 

1. วัคซีนไม่ได้มีไว้แค่ส าหรับเด็ก 

2. 6วัคซีนพื้นฐาน ส าหรับเด็ก  

3. จะไปเที่ยวต่างจังหวัดทั้งที ควรพกยาอะไรไปบ้างดี 

 


บทความที่เกี่ยวข้อง