ยาครอบจักรวาล...ผสมสารสเตียรอยด์

21 Nov 2018 /

         ตามกฎหมายมีการจำแนกประเภทของยาแผนปัจจุบันออกเป็น ยาสามัญประจำบ้าน ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ และยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษฯ สารสเตียรอยด์จัดเป็นยาแผนปัจจุบันที่อยู่ในกลุ่มยาควบคุมพิเศษ ซึ่งยาควบคุมพิเศษ เป็นยาที่อาจเกิดอันตรายได้สูงหากใช้ไม่ถูกต้อง ผู้ป่วยที่จะใช้ยานี้ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ก่อน โดยมีการสั่งจ่ายและควบคุมการใช้ยาสเตียรอยด์โดยแพทย์ หากจะซื้อที่ร้านขายยาจำเป็นต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์และมีเภสัชกรให้คำแนะนำในการใช้ยาและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพื่อลดผลข้างเคียงจากยาที่อาจเกิดขึ้น


บทความที่เกี่ยวข้อง