อันตรายจากยาชุด

21 Nov 2018 /

-    หากมีการผสมยาสเตียรอยด์ จะทำให้เกิดผลข้างเคียงหลายอย่าง เช่น มีอาการบวมน้ำ กระดูกผุ ภูมิต้านทานโรคต่ำ จนอาจเป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงอื่น ๆ ตามมาได้

-    ยาชุดบางชุดมีตัวยาที่ซ้ำซ้อนกัน ทำให้ได้รับยาเกินขนาด หรือได้รับยาโดยไม่จำเป็น ทำให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยา เช่น การแพ้ยา เพราะไม่รู้ว่ายาชื่ออะไร ซึ่งอาจเป็นยาที่ผู้ใช้ ซึ่งมีประวัติแพ้ยา ปนเปื้อนอยู่

-    เกิดอาการกระเพาะทะลุเพราะใช้ยาแก้ปวดบางชนิดมากเกินไป

-    มีการใช้ยาต่ำกว่าขนาดที่ใช้ในการรักษา เช่น หากยาชุดนั้นมียาปฏิชีวนะผสมอยู่ หากกินยาปฏิชีวนะไม่ครบขนาด อาจทำให้เชื้อดื้อยาได้

-    ยาชุดหนึ่งอาจมียาที่เสริมฤทธิ์กันซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายจากยาเพิ่มขึ้น หรืออาจมียาที่ต้านฤทธิ์กัน ทำให้กินแล้วรักษาไม่ได้ผล

 


บทความที่เกี่ยวข้อง