ใช้ยาอย่างมีสติ ไม่หลงผิดตามคำลวง

21 Nov 2018 /

ยามีทั้งประโยชน์และโทษหากใช้ไม่ถูกต้อง ดังนั้น จึงควรมีความรู้ และอ่านฉลากทุกครั้งก่อนเลือกซื้อ หรือเลือกใช้ยาใด ๆ เพื่อความปลอดภัยและไม่เสี่ยงต่อโรคร้ายต่าง ๆ ที่จะเกิดผลเสียตามมา โดยเฉพาะยาที่ใช้อาจมีสารสเตียรอยด์ผสมอยู่ ที่สำคัญอย่าซื้อตามคำโฆษณาชวนเชื่อว่ารักษาโรคได้ครอบจักรวาล กรณีมีใบสั่งยาจากแพทย์ ควรนำใบสั่งยาไปซื้อยาและรับคำปรึกษาจากเภสัชกรในร้านยาที่มีใบอนุญาตขายยา หรือร้านยาคุณภาพเท่านั้น


บทความที่เกี่ยวข้อง