พฤติกรรมที่อาจทำให้เกิดเชื้อดื้อยา

21 Nov 2018 /

-             ซื้อหรือกินยาปฏิชีวนะตามคนอื่น

-             หยุดกินยาปฏิชีวนะเมื่ออาการดีขึ้น

-             ซื้อยาปฏิชีวนะกินเองตามที่เคยได้รับจากบุคลากรทางการแพทย์ในครั้งก่อน ๆ

-             เคยอมยาอมที่ผสมยาปฏิชีวนะ

-             แกะแคปซูลเอายาปฏิชีวนะไปโรยแผล

-             ใช้ยาปฏิชีวนะผสมในอาหารสัตว์เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เจ็บป่วย

-             ซื้อยาปฏิชีวนะที่แรงกว่ามากินเอง เมื่อกินยาชนิดแรกแล้วอาการไม่ดีขึ้นทันใจ

-             แนะนำคนที่ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างผิด ๆ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

-             ซื้อยาปฏิชีวนะกินเอง

-             ใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่ทราบชื่อสามัญของยา