กินยาอย่างไรให้ถูกวิธี (ต่อ)

22 Nov 2018 /

สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือความรู้ในการกินยาที่ถูกต้อง เพราะแม้ว่าเราจะเลือกซื้อยาจากร้านที่มีเภสัชกรเป็นผู้จ่ายยาให้ ซื้อยาที่มีฉลากยา และเป็นยาที่ขึ้นทะเบียนตำรับยาถูกต้องแล้ว แต่หากเรากินยาไม่ถูกวิธี ยาที่เรากินเข้าไปอาจไม่ออกฤทธิ์ ไม่เกิดผลอย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นควรกินยาให้ถูกต้อง ดังนี้

-          ยาระหว่างอาหารหรือยาพร้อมอาหาร ให้กินยาพร้อมอาหารคำแรกหรือหลังจากกินอาหารไปแล้วครึ่งหนึ่ง

-          ยาก่อนอาหาร กินก่อนรับประทานอาหาร 20 – 30 นาที

-          ยาที่ต้องเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืน เป็นยาที่ต้องเคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนกลืนเพื่อให้ได้ผลรักษาที่ดีที่สุด

-          ยาก่อนนอน กินก่อนเข้านอน (เวลานอนหลักของวัน) 15 – 30 นาที

-          ยาหลังอาหาร กินหลังกินอาหารเสร็จ ประมาณ 15 – 30 นาที

-          ยาหลังอาหารทันที ควรกินหลังอาหารทันที

-          กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนยาหมด ต้องกินยาหมดตามที่แพทย์สั่ง

-          กินยานี้แล้วอาจจะง่วงนอน ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักรกล

-          ยานี้ควรดื่มน้ำมาก ๆ เป็นยาที่ควรดื่มน้ำมาก ๆ เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นและลดโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงจากยา

-          ไม่แบ่งยาให้คนอื่นกิน หรือไม่กินยาที่คนอื่นแบ่งให้เรา เนื่องจากแต่ละคนมีโรคประจำตัวที่แตกต่างกัน มีร่างกาย น้ำหนักตัว เชื้อชาติที่แตกต่างกัน ยาที่จะกินเข้าไปจะต้องเหมาะสมกับแต่ละบุคคลเท่านั้น

-          ไม่กินยาเม็ดที่เม็ดยาแตกร่วน สีเปลี่ยน มีจุดด่าง ขึ้นรา เยิ้มเหนียว หรือมีกลิ่นผิดไปจากเดิม

-          ไม่กินยาแคปซูลที่แคปซูลบวม พองออก หรือจับกัน ยาผงในแคปซูลเปลี่ยนสี

-          ไม่กินยาน้ำแขวนตะกอนที่ตะกอนจับกันเป็นก้อนแข็ง เกาะติดกันแน่น เขย่าแล้วไม่กระจายตัวดังเดิม มีความเข้มข้น กลิ่น สี หรือรสเปลี่ยนไป

-          ไม่กินยาน้ำเชื่อมที่มีลักษณะขุ่น มีตะกอน ผงตัวยาละลายไม่หมด สีเปลี่ยน มีกลิ่นบูด เปรี้ยวหรือรสเปลี่ยนไป


บทความที่เกี่ยวข้อง