ฉลากเครื่องสำอาง

22 Nov 2018 /

การเลือกซื้อเครื่องสำอางต้องใส่ใจอ่านฉลากทั้งก่อนซื้อและก่อนใช้ โดยเลือกซื้อเครื่องสำอางที่ระบุรายละเอียดบนฉลากอย่างครบถ้วน ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุกชนิดจะไม่มีเครื่องหมาย อย. แสดงบนฉลากแต่จะต้องแสดง “เลขที่ใบรับแจ้ง” บนฉลากภาษาไทย ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในความปลอดภัยในระดับหนึ่ง และใช้เครื่องสำอางตามข้อแนะนำบนฉลาก ทั้งนี้รายละเอียดบนฉลากเครื่องสำอาง จะประกอบด้วย

 

 

-          ประเภทหรือชนิดของเครื่องสำอาง

-          ชื่อการค้าและชื่อเครื่องสำอาง

-          ชื่อสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสม

-          วิธีใช้

-          ข้อแนะนำ / คำเตือน (ถ้ามี)

-          ชื่อ – ที่ตั้งของผู้ผลิต (กรณีที่เป็นเครื่องสำอางที่ผลิตในประเทศ หรือชื่อ – ที่ตั้งผู้นำเข้าและชื่อผู้ผลิตและประเทศที่ผลิต กรณีที่เป็นเครื่องสำอางนำเข้า)

-          ปริมาณสุทธิ

-          เลขที่แสดงครั้งที่ผลิตเครื่องสำอาง

-          เดือน / ปี ที่ผลิต

-          เดือน / ปี ที่หมดอายุ

-          เลขที่ใบรับแจ้ง