ฉลากโภชนาการ (ต่อ)

23 Nov 2018 /

          ฉลากโภชนาการ จะเป็นเครื่องมือในการให้ข้อมูลผู้บริโภคเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารให้เหมาะกับความต้องการของตนเอง หลีกเลี่ยงสารอาหารที่ไม่ต้องการ หรือต้องจำกัดการบริโภค และเปรียบเทียบเพื่อความคุ้มค่า ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชนิดเดียวกันที่มีคุณค่าทางโภชนาการดีกว่า

          นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออย่างง่ายที่ช่วยในการเลือกบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย อีก 2 ประเภท คือ ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) และสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier chioce)