ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)

23 Nov 2018 /

          เป็นฉลากที่บังคับให้แสดงบนอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที เช่น ขนมขบเคี้ยว ช็อกโกแลต ขนมอบ อาหารกึ่งสำเร็จรูป และอาหารแช่เย็นหรือแช่แข็ง ซึ่งฉลากหวาน มัน เค็ม หรือฉลากโภชนาการแบบ GDA (Guideline Daily Amounts) เป็นฉลากที่แสดงค่าพลังงาน (กิโลแคลอรี) น้ำตาล (กรัม) ไขมัน (กรัม) และโซเดียม (มิลลิกรัม) ของอาหารทั้งหมดที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์นั้น (เช่น ซอง ถุง กล่อง ฯลฯ) โดยจะอยู่ด้านหน้าบนฉลากผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เราสามารถใช้ข้อมูลจากฉลากหวาน มัน เค็ม ในการช่วยควบคุมการได้รับพลังงาน หรือลดการบริโภคน้ำตาล ไขมัน โซเดียม นอกจากนี้ ยังช่วยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชนิดเดียวกันโดยการเปรียบเทียบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้เหมาะสมกับตนเอง เช่น ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาลหรือไม่ต้องการเป็นโรคเบาหวาน เลือกบริโภคที่มีค่าน้ำตาลน้อยกว่า ผู้ที่ไม่ต้องการเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคไต ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมหรือเลือกที่มีค่าโซเดียมน้อยกว่า