สัญลักษณ์โภชนาการ“ทางเลือกสุขภาพ”(Healthier Choice)

23 Nov 2018 /

          เป็นสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหารที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้ว มีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และเกลือ (โซเดียม) ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้บริโภคใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น เพียงแค่เลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” หรือ Healthier Choice ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคไตเรื้อรังได้ ทั้งนี้ ต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมด้วย

                   3 กลุ่มอาหารที่มีเกณฑ์การพิจารณาให้แสดงสัญลักษณ์โภชนาการแล้ว 6 กลุ่ม ได้แก่

-          อาหารมื้อหลัก

-          เครื่องดื่ม ได้แก่ น้ำผักและน้ำผลไม้ น้ำอัดลมและน้ำหวานกลิ่น รส ต่าง ๆ น้ำนมถั่วเหลือง น้ำธัญพืช ชาปรุงรส กาแฟปรุงรส เครื่องดื่มช็อกโกแลต โกโก้ และมอลต์สกัด

-          เครื่องปรุงรส ได้แก่ ซีอิ๊ว น้ำปลา

-          อาหารกึ่งสำเร็จรูป ได้แก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวต้ม โจ๊กที่ปรุงแต่ง และแกงจืด ซุปชนิดเข้มข้น ชนิดก้อน ชนิดผง หรือชนิดแห้ง

-          ผลิตภัณฑ์นม

-          ขนมขบเคี้ยวและจะขยายกลุ่มอาหารเพิ่มเติม ได้แก่ มาการีน เนยเทียม หรือน้ำสลัด ผลิตภัณฑ์โฮลเกรน และไอศกรีม


บทความที่เกี่ยวข้อง