กินอย่างปลอดภัย ไม่หลงเชื่อตามโฆษณาลวง

23 Nov 2018 /

              เพื่อป้องกันการบริโภคอาหารที่มากเกินไป ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ต่าง ๆ ก่อนที่จะบริโภคอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที เราควรอ่าน และพิจารณาเลือกบริโภคอาหารจากการอ่านฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม ก่อนบริโภคทุกครั้ง และในแต่ละมื้อควรมีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ และควรบริโภคอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมกับวัย เพศ ขนาดของร่างกาย และสิ่งที่สำคัญคือการออกกำลังกาย ควบคู่กันไป ดังนั้น จึงควรชั่งใจ ไตร่ตรอง และพิจารณาฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) ให้ดี ก่อนเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน นอกจากนี้อย่าได้หลงเชื่อคำโฆษณาเชิญชวนให้บริโภคอาหารหรือขนมกรุบกรอบที่มีรสชาติหวาน มัน เค็ม จำนวนมาก เพราะนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นให้เราเสียสุขภาพ และมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้