เลือกกระเช้าปีใหม่ที่ติดฉลาก “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) กันเถอะ

19 Dec 2018 /

 เผลอแปปเดียว ก็จะถึงเทศกาลปีใหม่กันแล้ว ได้เวลาเลือกของขวัญวันปีใหม่กันแล้วล่ะ ซึ่งของขวัญที่เป็นที่นิยมในทุก ๆ ปี ก็คงหนีไม่พ้นกระเช้าของขวัญปีใหม่ ซึ่งเราจะมีหลักการเลือกกระเช้ายังไงดี เพื่อให้ถูกใจ และเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีไปในตัวกันอย่างไรดีล่ะ

หลาย ๆ คนคงยังไม่เคยเคยรู้จักกับสัญลักษณ์โภชนาการ (Healthier Choice) ซึ่งสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ที่มีส่วนช่วยตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย เนื่องจากสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ไม่ใช่การโฆษณาสินค้า หรือจัดอันดับอาหารที่ดีหรือไม่ดี แต่เป็นการมุ่งให้ความรู้กับผู้บริโภคในการเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ โดยเป็นการเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเดียวกันไม่ใช่ข้ามกลุ่มอาหาร

โดยรูปแบบสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”เป็นรูปวงกลม ตรงกลางวงกลมเป็นภาพใบไม้สองใบทับกัน และมีข้อความ “ทางเลือกสุขภาพ” อยู่ด้านล่างในวงกลม

ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับสัญลักษณ์นี้ต้องผ่านเกณฑ์ ว่าสามารถลดความเสี่ยงของการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ (NCDs) เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะ ไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ

เพื่อให้ผู้ที่ได้รับกระเช้าได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพ   ดังนั้นการเลือกซื้อกระเช้า แนะนำให้เลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ              “ทางเลือกสุขภาพ(Healthier  Choice)” บนฉลากผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้แล้วควรเลือกกระเช้าที่มีการแสดงรายละเอียดที่ครบถ้วน เช่น ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหาร, วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า, เลข อย., ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า และส่วนประกอบ เป็นต้น

#hashtag: กระเช้าปีใหม่, ทางเลือกสุขภาพ, Healthier Choice, สัญลักษณ์โภชนาการ   


บทความที่เกี่ยวข้อง