ข้อดีของเครื่องอัลตราซาวด์มากมาย ที่ไม่ใช่แค่ตรวจครรภ์

11 Jan 2019 /

หลายคนรู้จักเครื่องอัลตราซาวด์กันอยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันในมุมแค่เพียงว่า เครื่องอัลตราซาวด์ใช้สำหรับตรวจทารกในครรภ์เท่านั้น ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว ข้อดีของเครื่องอัลตราซาวด์นั้น ยังมีมากมายหลายด้านที่ไม่ใช่แค่การตรวจทารกในครรภ์เพียงอย่างเดียว การใช้เครื่องอัลตราซาวด์ เหมาะกับการตรวจโรคที่ไม่ซับซ้อน ตรวจเบื้องต้นเพื่อคัดกรอง หรือติดตามผลการรักษา

          อัลตราซาวด์ เป็นคลื่นเสียง ที่ทางการแพทย์นำมาใช้ทั้งวินิจฉัยทารกในครรภ์  โดยคุณสมบัติที่เด่นของเครื่องอัลตราซาวด์ คือการที่สามารถแสดงผลการตรวจ หรือผลการวินิจฉัยออกมาได้ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว แม้ความคมชัด หรือความชัดเจนของภาพจะไม่เท่ากับเครื่องเอกซเรย์ต่าง ๆ แต่เครื่องอัลตราซาวด์ก็ถือว่าเป็นเครื่องที่เพียงพอ เป็นประโยชน์ และเหมาะกับโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยเครื่องอัลตราซาวด์นี้ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถขนย้ายได้สะดวก และสามารถตรวจได้ใกล้ ๆ ข้างเตียงคนไข้ได้เลย

ข้อดีของเครื่องอัลตราซาวด์ ได้แก่

1. เคลื่อนย้ายได้สะดวก

2. ประหยัดค่าใช้จ่าย

3. มีผลข้างเคียงน้อย

4. ใช้ในหญิงตั้งครรภ์ เด็กอ่อน เด็กทารกได้

5. ได้ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว

6. การตรวจไม่ทำให้เกิดการเจ็บปวด

ปัจจุบันยังไม่มีข้อห้าม และยังไม่มีรายงานผลข้างเคียง จากการตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ แต่มีบางคนแพ้เจลทาผิวหนังในตำแหน่งที่ตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ โดยอาการจะหายได้เอง หรือสามารถทายาแก้แพ้ ซึ่งในการใช้เครื่องอัลตราซาวด์ควรตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ