ทำไมต้องส่องไฟทารก

25 Mar 2019 /

ภาวะตัวเหลืองของทารก พบได้ 25 - 50% โดยจะมีโอกาสพบได้มากขึ้น ในทารกที่คลอดก่อนกำหนด โดยการส่องไฟทารกเพื่อลดระดับบิลิรูบินในเลือดของทารกที่มีอาการตัวเหลืองผิดปกตินั้น เป็นวิธีการที่ใช้กันแพร่หลาย และปลอดภัย และช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติทางสมองได้อีกด้วย

สาเหตุของการที่เด็กมีอาการตัวเหลือง ได้แก่

1.  โรคต่าง ๆ เช่น โรคธาลัสซีเมีย ภาวะขาดเอนไซม์ G6PD ภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด

2.  เด็กทารก เช่น เด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนด หรือเด็กที่มีภาวะขาดออกซิเจน

3.  ความผิดปกติอื่น ๆ เช่น ติดเชื้อไวรัส หรือเชื้อแบคทีเรีย ท่อน้ำดีตีบตัน หรือเซลล์ตับอักเสบ

โดยผู้ปกครองควรสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ควรพาเด็กไปพบแพทย์เมื่อเด็กทารกมีอาการดังต่อไปนี้

·       เด็กตัวเหลือง ที่ได้รับการรักษาจนหายแล้ว แต่พอออกจากรพ. แล้วมีอาการตัวเหลืองมากขึ้น

·       เด็กที่มีอุจจาระสีซีดมาก ตัวเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม