จัดฟันแฟชั่น อันตรายที่คาดไม่ถึง

14 Nov 2019 /

           การจัดฟัน คือการแก้ไขความผิดปกติของการเรียงตัวของฟัน เช่น ฟันซ้อนกัน ฟันห่าง เป็นต้นและจะต้องกระทำโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แต่ในปัจจุบันยังคงมีการรับจัดฟันแฟชั่น (จัดฟันเถื่อน) อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แล้วรู้หรือไม่ว่าการจัดฟันแฟชั่น (จัดฟันเถื่อน) มีความอันตรายอย่างไรบ้าง วันนี้เรามีคำตอบ

          การจัดฟันแฟชั่น (จัดฟันเถื่อน)  คือ การนำเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ถูกสุขลักษณะ หรือซื้ออุปกรณ์จัดฟันไปติดเองในช่องปากเพื่อเลียนแบบการจัดฟัน เช่น การนำลวดเส้นเล็กร้อยลูกปัดสีต่าง ๆ แล้วใส่เข้าไปในช่องปาก เป็นต้น และนอกจากนี้ยังพบว่ามีการนำผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตหรือนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาใช้ในการจัดฟันแฟชั่น (จัดฟันเถื่อน) แต่ไม่ได้กระทำหรือจัดฟันโดยทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายเช่นเดียวกัน โดยผลเสียที่อาจเกิดขึ้นหากจัดฟันอย่างไม่ถูกวิธี ได้แก่

          1. อักเสบและติดเชื้อ เพราะอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สะอาด ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อทำให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบบี วัณโรค คอตีบ โปลิโอ เป็นต้น

          2. ฟัน และเหงือกเสียหาย เพราะอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานอาจบาดกระพุ้งแก้มและเหงือกจนเกิดเป็นแผลเรื้อรังได้

          3. ฟันผุ มีกลิ่นปาก

          4. มะเร็ง หรือเสียชีวิต เนื่องจากตัววัสดุที่ใช้ในการจัดฟันแฟชั่นนั้นมักมีส่วนประกอบของตะกั่ว โครเมียม พลวง และสารหนู หากได้รับเข้าไปในร่างกายเป็นเวลานานจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้

          จะเห็นได้ว่าการจัดฟันแฟชั่นนั้นมีผลเสียมากมาย ดังนั้นหากต้องการจัดฟันควรปรึกษาทันตแพทย์จะดีที่สุด


บทความที่เกี่ยวข้อง