Yogurt ดีมีประโยชน์

16 Dec 2019 /

โยเกิร์ต คือ ผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากการหมักนม และเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งโดยทั่วไปมักเป็นกลุ่ม Lactic acid bacteria

โยเกิร์ตสีธรรมชาติที่ไม่ได้เติมน้ำตาลมีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับนมจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถดื่มนมได้เนื่องจากขาดเอนไซม์แลกเทสที่ย่อยน้ำตาลแลกโทสในน้ำนม (lactose intolerance) สามารถรับประทานโยเกิร์ตแทนการดื่มนมได้

จากที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่า โยเกิร์ตมีคุณค่าทางอาหาร ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพของคุณ ดังนั้น
การทานโยเกิร์ตเป็นประจำจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้คุณมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นอย่างแน่นอน

แต่ในท้องตลาด ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตมักมีการผสมน้ำตาล การบริโภคควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากเกินไปเพราะอาจได้รับปริมาณน้ำตาลสูงเกินไป หรือบริโภคโยเกิร์ตชนิดที่มีส่วนผสมของน้ำตาลน้อย


บทความที่เกี่ยวข้อง