ภาวะแพ้อาหารในเด็ก ปัญหาที่พ่อแม่อยากรู้

21 Jan 2020 /

ปัญหาการแพ้อาหารในลูกน้อยมักสร้างความกังวลใจให้กับคุณพ่อ และคุณแม่ การแพ้อาหารในเด็กคืออะไร จะสามารถรักษาให้หายได้หรือไม่ วันนี้ทาง อย. มีคำตอบ

การแพ้อาหาร  (Food allergy) เป็นปฏิกิริยาที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายตอบสนองต่ออาหารบางชนิดแบบผิดปกติ อาจทำให้เกิดอาการผิดปกติเกี่ยวกับผิวหนัง ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร หรือระบบหลอดเลือดและหัวใจ เช่น ผื่นแดง คัน ผื่นลมพิษ ตาบวม ปากบวม  ปวดท้อง อาเจียน ท้องเสีย หอบ        คัดจมูก มีน้ำมูกสีใสได้ โดยอาการเหล่านี้สามารถเกิดซ้ำได้ เมื่อรับประทานอาหารที่แพ้ หากมีอาการแพ้รุนแรงอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

          การแพ้อาหารในเด็กจะสามารถเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนคลอด หรือหลังคลอด มักพบบ่อยในช่วงปีแรก โดยอาหารที่เด็กมักแพ้ ได้แก่ นม ไข่ แป้งสาลี ถั่วต่างๆ  และอาหารทะเล

การรักษาการแพ้อาหารนั้นมักจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงอาหารที่แพ้ หากเป็นอาหารสำเร็จรูปให้อ่านฉลากซึ่งระบุ “ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร” เนื่องจากอาการเหล่านี้มักจะไม่หายไป

อาหารที่มักแพ้

อายุที่เริ่มแพ้อาหาร

อายุที่อาการแพ้มักหายไป

นม

1 ปี

10 ปี

ไข่

1 ปี

9 ปี

ข้าวสาลี

พบบ่อยในช่วงเด็ก

4-18 ปี

ถั่ว

ทั้งในช่วงวัยเด็ก และวัยผู้ใหญ่

อาการแพ้จะหายไปเมื่ออายุมากขึ้น แต่บางรายอาการจะคงอยู่ตลอดชีวิต

ถัวเหลือง

2 ปี

6 ปี

 

นอกจากการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่แพ้นั้น แนะนำให้รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ และในปัจจุบันการรักษาการแพ้อาหารมียาในการรักษา เรียกว่า “วิธีการ รักษาภาวะแพ้อาหารโดยวิธีรับประทาน” (oral immunotherapy) โดยจะต้องกระทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

การแพ้อาหารบางชนิดในเด็กนั้น อาการจะดีขึ้นตามช่วงวัย แต่ก็จะมีอาหารหลายประเภทที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้ตลอดชีวิต ดังนั้นผู้ปกครองควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ในเด็ก และไม่ควรไปทดสอบการแพ้อาหารเอง หากสงสัยว่าลูกน้อยมีอาการแพ้อาหาร แนะนำให้รีบพาไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด