ผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ถูมือ ต้องมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% v/v จึงสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้

11 Mar 2020 /

     ขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  หรือโรคโควิด-19ไปทั่วโลก
อีกทั้งยังไม่มีวิธีรักษาที่เฉพาะเจาะจง ทำให้หลายคนกังวลกับสถาณการณ์ในครั้งนี้ สิ่งสำคัญที่สุดที่ทุกคนสามารถ
ทำได้ คือป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อไวรัส โดย

  • หลีกเลี่ยงชุมชน/สถานที่แออัด
  • สวมหน้ากากอนามัย
  • หมั่นล้างมือด้วยสบู่
  • รับประทานอาหารสุก/ร้อน และใช้ช้อนกลาง

     กรณีที่ล้างมือด้วยสบู่ไม่ได้ แนะนำให้ทำความสะอาดมือด้วยผลิตภัณฑ์ถูมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
ความเข้มข้น 70-90% v/v เนื่องจากเป็นช่วงความเข้มข้นที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ และไม่แนะนำให้ผสมแอลกอฮอล์ชนิดน้ำความเข้มข้น 70% v/v หรือต่ำกว่ากับสารอื่น เช่น เจลว่านหางจระเข้ เพราะจะทำให้ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์น้อยกว่า70% v/v ซึ่งไม่สามารถใช้ฆ่าเชื้อไวรัสได้

     นอกจากนี้ต้องใช้อย่างถูกวิธีจึงจะสามารถฆ่าไวรัสได้ คือ

     1. เทผลิตภัณฑ์ 3-5 มล. ลงในฝ่ามือ ลูบให้ทั่วฝ่ามือหลังมือ และนิ้วมือ

     2. ทิ้งไว้ 20-30 วินาที จนแอลกอฮอล์ระเหยแห้ง

      หากใช้ผลิตภัณฑ์น้อยเกินไป ลูบไม่ทั่วมือ หรือแอลกอฮอล์ยังระเหยไม่หมดแล้วทำกิจกรรมอื่นทันทีจะทำให้ความสามารถในการทำลายเชื้อโรคลดลง

    เนื่องจากแอลกอฮอล์เป็นสารไวไฟ เพื่อความปลอดภัยควรเก็บผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากความร้อน และเปลวไฟ หลังจากใช้แล้วไม่ควรนำมือเข้าใกล้เปลวไฟหรือบุหรี่