เตือนอย่าใช้เมทิลแอลกอฮอล์ เป็นส่วนผสมเจลล้างมือ

30 Mar 2020 /

การล้างมือบ่อยๆ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ เป็นเรื่องที่ควรกระทำในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 

          โดยทั่วไปแล้วเจลล้างมือ จะมีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) ผสมอยู่ ซึ่งมีความปลอดภัยสำหรับการทำความสะอาดมือ แต่มีคนนำเมทิลแอลกอฮอล์ (Methyl alcohol) มาใช้เป็นส่วนผสม
เจลล้างมือ ซึ่งไม่ควรอย่างยิ่ง เพราะจะเกิดอันตรายกับผู้บริโภค เนื่องจากเมทิลแอลกอฮอล์หรือเมทานอล
มีลักษณะคล้ายเอทิลแอลกอฮอล์ เช่น เป็นของเหลวใส ไม่มีสี กลิ่นคล้ายกัน ละลายในน้ำหรือไขมันได้ดี
ระเหยง่าย และไวไฟเหมือนกัน ผู้ซื้อไม่สามารถจำแนกได้ด้วยตนเอง

          โดยเมทิลแอลกอฮอล์ เป็นสารที่มีพิษต่อร่างกายรุนแรงมาก สามารถดูดซึมได้ทางผิวหนัง
และลมหายใจ ทำให้หลอดลม ลำคอ เยื่อบุตาอักเสบ หากหายใจหรือสัมผัสในปริมาณมากอาจทำให้ปวดท้อง เวียนหัว คลื่นไส้ อาเจียน กล้ามเนื้อกระตุก หายใจลำบาก การมองเห็นผิดปกติและ อาจตาบอดได้

          หลักการเลือกซื้อแอลกอฮอล์

1. ซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถือ

2. ตรวจสอบเลขที่ใบรับจดแจ้งของผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ก่อนซื้อทุกครั้ง

3. อ่านฉลากของวัตถุดิบแอลกอฮอล์ที่ซื้อ

4. เลือกซื้อเอทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นอย่างน้อย 70%

          หากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเข้ามาได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือ ทาง Oryor Smart Application


บทความที่เกี่ยวข้อง