วิธีเลือกซื้อเจลแอลกอฮอล์อย่างปลอดภัย

31 Mar 2020 /

1.ฉลาก มีฉลากชัดเจน ชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อการค้า  ประเภทชนิดของผลิตภัณฑ์ ส่วนผสม วิธีใช้ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ปริมาณสุทธิ ครั้งที่ผลิต เดือนปีที่ผลิตและควรแสดงวันหมดอายุชัดเจน คำเตือน เลขที่ใบรับจดแจ้ง 
2.บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทป้องกันการระเหยของแอลกอฮอล์ ทำให้เจลมีความหนืดเหมาะสม และไม่เกิดการแยกชั้น
3.ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและไม่หมดอายุเมื่อเปิดใช้จะมีกลิ่นเฉพาะของแอลกอฮอล์  ต้องไม่แยกชั้น เปลี่ยนสี จับเป็นก้อน ตกตะกอน
4.ตรวจสอบเลขที่ใบรับจดแจ้งเลขที่ใบรับจดแจ้ง 10 หลัก (จดแจ้งเดิมจนถึงปี 2560) หรือ 13 หลัก (จดแจ้งตั้งแต่ปี 2561 – ปัจจุบัน) ของผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ว่ามีข้อมูลตรงกับฉลาก เพื่อป้องกันการสวมเลขที่ใบรับจดแจ้งและจดแจ้งไม่ตรงตามฉลากที่แสดง 
     สามารถตรวจสอบเลขรับจดแจ้งได้ที่เว็บไซต์ อย. (www.fda.moph.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบผลิตภัณฑ์”)