ฉี่หนู โรคที่มาพร้อมฤดูฝน

11 Sept 2020 /

ในฤดูฝน ฝนตกหนัก จนทำให้เกิดน้ำท่วมขัง รู้หรือไม่ว่าคุณกำลังเสี่ยงที่จะเป็นโรคฉี่หนูได้

          โรคฉี่หนู (Leptospirosis) เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยเฉพาะหนูซึ่งเป็นพาหะนำโรคหลัก รวมทั้งสัตว์อื่นๆ เช่น โค กระบือ แพะ แกะ สุนัข สุกร อีกด้วย  มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย โดยอาจเกิดจากการสัมผัสเลือด หรือเนื้อเยื่ออื่น ๆ ของสัตว์ที่มีการติดเชื้อ ซึ่งการกัดก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดการติดเชื้อได้เช่นกัน

          ผู้ที่เป็นโรคฉี่หนู มักจะมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ คัดจมูก มีน้ำมูก ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว อ่อนเพลีย และเบื่ออาหาร กดเจ็บกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง โดยเฉพาะที่น่อง มีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง

          โดยทั่วไปแล้วจะรักษาตามอาการ เช่น หากมีไข้ ให้กินยาลดไข้พาราเซตามอล (Paracetamol)
โรคนี้สามารถหายได้เอง แต่หากมีอาการรุนแรง อาจทำให้อาการแย่ลง และทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุด
ควรรู้จักวิธีป้องกันตัวเองโดย

          - หลีกเลี่ยงการทำงานในน้ำหรือต้องลุยน้ำ ลุยโคลนเป็นเวลานานๆ หากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูท ถุงมือ

          - หลีกเลี่ยงไม่ไปสัมผัสปัสสาวะโค กระบือ หนู สุกร

          - หากไปสัมผัสกับแหล่งน้ำที่สงสัยว่าอาจปนเปื้อนเชื้อ ให้รีบทำความสะอาดร่างกาย

          - กินอาหารสุกใหม่

          - กำจัดขยะให้ถูกต้องไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนูได้

          จะเห็นได้ว่าโรคฉี่หนูนั้นอันตราย หากมีอาการดังกล่าวข้างตน ให้รีบไปพบแพทย์  หากไม่รีบรักษาอาจ
ทำให้อาการแย่ลง จนเกิดอันตรายถึงชีวิตได้


บทความที่เกี่ยวข้อง