คำถามที่มักพบ ก่อน และหลังฉีดวัคซีน

16 Sept 2020 /

เมื่อลูกน้อยถึงวัยต้องฉีดวัคซีน ผู้ปกครองหลาย ๆ คนมักกังวลใจว่า เมื่อลูกได้รับวัคซีนแล้ว อาจทำให้ลูกไม่สบายได้ ในบทความนี้เราจะกล่าวถึง วัคซีนอะไรบ้างที่เด็ก ๆ ควรฉีด และข้อควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัคซีน

          วัคซีนพื้นฐานที่เด็ก ๆ ควรฉีดมีดังต่อไปนี้

                   1. วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG)

                   2. วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (OPV)

                   3.  วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (DTP)

                   4. วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี (HB)

                   5. วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR)

                   6. วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ (JE)

โดยการฉีดวัคซีนควรมาตามนัดเพื่อให้การฉีดวัคซีนมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด แต่มักจะเกิดคำถามบ่อย ๆ ว่า

1. หากต้องการพาลูกน้อยมาฉีดวัคซีนก่อนกำหนดได้ หรือไม่ คำตอบคือ ไม่ควรมาฉีดวัคซีนก่อนวันเวลาที่กำหนด เพราะจะทำให้การกระตุ้นภูมิคุ้มกันเกิดได้ไม่ดีเท่ากับการฉีดวัคซีนตามเวลาที่กำหนด

2. หากลืมพาลูกน้อยมาฉีดวัคซีน สามารถมาฉีดหลังจากวันนัดได้ หรือไม่ คำตอบคือ สามารถมาฉีดหลังจากวันนัดได้ แต่ควรที่จะไปฉีดวัคซีนให้ใกล้กับวันที่นัดมากที่สุด

3. มีอาการอย่างไร ถึงไม่ควรพาลูกน้อยมาฉีดวัคซีน นั่นคือ หากไม่สบาย หรือมีไข้ ควรเว้นการฉีดวัคซีน

4. หลังฉีดวัคซีน หากลูกน้อยมีอาการไม่สบายตัว ควรทำอย่างไร

          1. ตุ่มหนอง  ให้ใช้สำลีสะอาดชุบน้ำต้มสุกเช็ด ห้ามบ่งหนองออก

          2. ปวด บวม แดง ร้อน อาจให้ยาแก้ปวด เช่น พาราเซตามอล และใช้ผ้าชุบน้ำเย็นประคบ

          3. มีไข้ อาจให้ยาลดไข้ เช่น พาราเซตามอล

5. หากลูกแพ้ยาสามารถฉีดวัคซีนได้ไหม คำตอบคือสามารถฉีดวัคซีนได้บางชนิด แต่ก่อนจะทำการฉีดต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนเสมอว่า มีประวัติแพ้ยา แพ้ไข่ไก่ หรือเคยมีอาการผิดปกติรุนแรงหลังได้รับวัคซีน
เช่น ชัก ผื่น ลมพิษ ไข้สูงมาก

 

 

 

สนับสนุนโดย : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์


บทความที่เกี่ยวข้อง