เรื่องฉลากจีดีเอ

1 Oct 2020 /

หยุดคิดสักนิด...ก่อนคิดจะกิน

เพราะยิ่งหวาน มัน เค็ม ยิ่งเสี่ยงโรค NCDs แบบไม่รู้ตัว!!!

#อ่านก่อนบริโภคเพื่อสุขภาพที่ดี

#อ่านฉลากจีดีเอ #อ่านฉลากหวานมันเค็ม 

#อ่านง่ายได้ประโยชน์