เรื่องพฤติกรรมการใช้ยาผิดๆ

1 Oct 2020 /

ที่ผ่านมา...

คุณกินยาอย่างไร? กินยาแบบไหน?

มีพฤติกรรมอะไรบ้างที่คุณทำผิด ทำถูก

 

ลองมาเช็กพฤติกรรม การใช้ยาผิด ๆ จาก อย. กันค่ะ

#10พฤติกรรมการใช้ยาผิดๆ #ใช้ยาผิดเสี่ยงอันตราย