/var/www/html/htdocs/dl2/application/core/MY_Controller.php:116:string 'ddddd' (length=5)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : เรื่องยาปฏิชีวนะ

เรื่องยาปฏิชีวนะ

1 Oct 2020 /

“ยาปฏิชีวนะ”

ต้องกินอย่างไรให้ปลอดภัย

ใช้ผิด ชีวิตเปลี่ยนอย่างไร

ไปเช็กลิสต์ก่อนใช้ยาปฏิชีวนะ กับ อย. กัน

#ยาปฏิชีวนะ #ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบ #ยาปฏิชีวนะเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย