ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย เพื่อปราบโควิด - 19

12 Nov 2020 /

การทำความสะอาด และฆ่าเชื้อพื้นผิววัตถุในที่ทำงาน หรือบริเวณบ้าน เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 เป็นสิ่งที่จำเป็น ในบทความนี้จะกล่าวถึงผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่สามารถนำมาใช้กำจัดเชื้อโควิด-19 จะมีอะไรบ้างมาติดตามกันเลย

ชื่อสารสำคัญ

ความเข้มข้นขั้นต่ำ
ในการฆ่าเชื้อ

ข้อควรระวัง

1. เอทิลแอลกอฮอล์
(Ethyl alcohol) 

70 % v/v

 • - ต้องมีความเข้มข้นอย่างน้อย 70% v/v
 • - ห้ามใช้แอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของเมทิลแอลกอฮอล์
  (Methyl alcohol)
 • - หลีกเลี่ยงการใช้บริเวณที่มีเปลวไฟ และความร้อนเนื่องจากผลิตภัณฑ์ติดไฟง่าย

2.ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (Isopropyl alcohol) 

3. โซเดียมไฮโปคลอไรต์
(Sodium hypochlorite)
หรือ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว (Bleach)

หรือ คลอรีนน้ำ (Chlorine) 

0.1 %

 • - ต้องเจือจางก่อนใช้ ตามฉลาก
 • - ห้ามใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแอมโมเนีย หรือกรด
 • - มีกลิ่นฉุน  มีฤทธิ์กัดกร่อน ระคายเคืองผิวหนัง
  - ห้ามใช้กับโลหะ
 •  

4. เบนซัลโคเนียม
คลอไรด์ (Benzalkonium chloride or Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride)

0.05 %

 •  


บทความที่เกี่ยวข้อง