อย. เปิดศูนย์รับเรื่องเข้า-ออก ด้านการบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ รับสถานการณ์โควิด-19

12 Jan 2021 /

รูปแบบให้บริการ

- ระบบให้คำปรึกษาออนไลน์ก่อนยื่นคำขอและวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ ทาง https://privus.fda.moph.go.th/

- ช่องทางยื่นคำขอและส่งเอกสารทาง http://www.fda.moph.go.th/Pages/CV_Dropbox.html หรือทางไปรษณีย์ ( ส่งถึง ศูนย์รับเรื่องเข้า-ออกด้านการบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (OSSC) อาคาร 6 ชั้น 2 อย. 88/24 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000)

- ให้บริการส่งใบแจ้งชำระเงินทางออนไลน์

- ให้บริการจัดส่งหลักฐานการอนุญาตให้ผู้ประกอบการโดยตรงทางไปรษณีย์และอีเมล (ossc@fda.moph.go.th)

 

ลดการเดินทางเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัด

 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อสายด่วน 028215509

ช่องทางติดต่อเพิ่มเติ่ม Official Line : @ossc_fda

 


บทความที่เกี่ยวข้อง