ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค เพื่อปราบโควิด-19

15 Jan 2021 /

ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 การป้องกันตนเองสามารถทำได้โดย กินร้อน ช้อนตัวเองล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย แต่สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคพื้นผิววัสดุต่าง ๆ โดยสารบางชนิดสามารถนำมาใช้ฆ่าเชื้อพื้นผิวได้มีหลายชนิด มีอะไรบ้างมาติดตามกันเถอะ

 

ชื่อสารฆ่าเชื้อ

ความเข้มข้น      ขั้นต่ำในการฆ่าเชื้อ

ข้อควรระวัง

1. เอทิวแอลกอฮอล์

(Ethyl alcohol)

70 %

  • - ต้องมีความเข้มข้นอย่างน้อย 70% v/v
  • - หลีกเลี่ยงการใช้บริเวณที่มีเปลวไฟ และความร้อนเนื่องจากติดไฟง่าย

2.ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (Isopropyl alcohol) 

3. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide) 

0.5 %

- เจือจางก่อนใช้ตามฉลาก

- แนะนำให้ใช้ทันทีหลังผสม

- หลังใช้ควรปิดฝาให้สนิท เก็บในที่แห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากความร้อน เปลวไฟ กรด และโลหะ

4. คลอโรไซลินอล (Chloroxylenol) 

0.12 %

  •  

5. โพวิโดน-ไอโอดีน (Povidone-iodine)

1 % ของไอโอดีน

- ห้ามนำมาใช้กับโลหะ
- หลังใช้ปิดฝาให้สนิท เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 50° C

- ผลิตภัณฑ์มีสีที่เปื้อนได้ง่าย

6.โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium hypochlorite)หรือ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว (Bleach)

หรือ คลอรีนน้ำ (Chlorine) 

0.1 %

  • - ต้องเจือจางก่อนใช้ โดยความเข้มข้นที่แนะนำให้ใช้ฆ่าเชื้อ เท่ากับ 0.5%
  • - ห้ามใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแอมโมเนีย หรือกรด
  • - มีกลิ่นฉุน  มีฤทธิ์กัดกร่อน  ระคายเคืองผิวหนัง
    - ห้ามใช้กับโลหะ
  •  

7. เบนซัลโคเนียม
คลอไรด์ (Benzalkonium chloride or Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride)

0.05 %

  •  

 

 

ก่อนจะใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคใด ๆ ควร

          1. สวมถุงมือยางเพื่อป้องกันการระคายเคือง

          2. ควรทำตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด

          3. ไม่ผสมผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อหลายตัวเข้าด้วยกัน

          4. หากต้องการเจือจาง แนะนำให้อ่านฉลากวิธีใช้ผลิตภัณฑ์

          5. ฉลากต้องมีข้อความระบุว่า ฆ่าเชื้อโรค/ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย/ฆ่าเชื้อไวรัสได้

          6. ต้องมีเลขทะเบียน อย. วอส.


บทความที่เกี่ยวข้อง