ยาถ่านคาร์บอนกินอย่างไรให้ถูกวิธี

3 Mar 2021 /

          ยาคาร์บอน (Activated Carbon) เป็นยาที่อาจใช้ดูดซับสารพิษเพื่อบรรเทาอาการท้องเสียได้  แต่ยาตัวนี้ไม่ได้มีผลฆ่าเชื้อโรคที่ทำให้เกิดอาการท้องเสีย และไม่สามารถใช้เป็นยาหยุดถ่าย จากผลของฤทธิ์ในเรื่องของการดูดซับจึงทำให้การกินยานี้อาจไปดูดซับและส่งผลต่อระดับยาอื่น ๆ ที่กินอยู่ได้ โดยการกินยาตัวนี้จะกินอย่างไรเพื่อไม่ทำให้ส่งผลรบกวนการออกฤทธิ์ของยาตัวอื่น วันนี้เรามีคำตอบ

          ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับอาการท้องเสียกันก่อน การท้องเสีย คือ การที่ถ่ายอุจจาระเหลว หรือถ่ายเป็นน้ำตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป หรือถ่ายเป็นมูกเลือดตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป ภายใน 24 ชั่วโมง โดยทั่วไปแล้วหากมีอาการท้องเสีย แนะนำให้ผู้ที่เป็นค่อย ๆ จิบสารละลายเกลือแร่ (Oral Rehydration Salts, ORS) เพื่อป้องกันอาการขาดน้ำ และเกลือแร่ที่เสียไป หรือหากบางคนต้องการกินยาถ่านคาร์บอน (Activated Carbon) ควรเว้นระยะห่าง 2 ชั่วโมงจากการรับประทานยาชนิดอื่น  เพราะหากไม่เว้นระยะห่าง ยาถ่านคาร์บอนอาจไปรบกวนการดูดซึมยาตัวอื่น ทำให้ยาตัวอื่นที่เรากินเข้าไปออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่ หรือไม่มีผลในการรักษาเลยก็เป็นได้

          นอกจากการกินยาแนะนำให้

          1. พักผ่อนให้เพียงพอ

          2. กินอาหารที่ย่อยง่าย และรสไม่จัด

          3. กินอาหารปรุงสุก

          แต่หากผู้ที่เป็นมีอาการอุจจาระมีมูกปน มีกลิ่นเหม็นผิดปกติคล้ายหัวกุ้งเน่า คลื่นไส้ อาเจียนรุนแรง มีไข้สูงเกินกว่า 38.5 องศาเซลเซียส อ่อนเพลียมาก หรือมีอาการนานกว่า 48 ชั่วโมง แนะนำให้รีบไปพบแพทย์
ไม่ควรซื้อยามากินเอง