ยาคลายกล้ามเนื้อใช้บ่อยเพิ่มความเสี่ยงเกิดอาการไม่พึงประสงค์

17 Mar 2021 /

           อาการปวดเมื่อย หรือเคล็ด ขัด ยอก เกิดจากการที่กล้ามเนื้อมีการหดเกร็งมากเกินไป การใช้ยาคลายกล้ามเนื้อสามารถบรรเทาอาการเหล่านี้ได้เนื่องจากมีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว อย่างไรก็ตาม แม้ว่ายาจะช่วยบรรเทาอาการได้ แต่ก็มีผลข้างเคียง เช่น ง่วงซึม อ่อนเพลีย เวียนหัว คลื่นไส้ อาเจียน ตาพร่า ปากแห้ง ปัสสาวะไม่ออก เป็นต้น

          ดังนั้น การใช้ยาจึงจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา ไม่ควรซื้อยามากินเอง ในปัจจุบันการศึกษาด้านความปลอดภัยของการใช้ยาคลายกล้ามเนื้อในระยะยาวยังมีไม่มากนัก จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่า การกินยาคลายกล้ามเนื้อ สามารถกินต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาได้นานแค่ไหนจึงจะปลอดภัย  แต่สิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้คือ ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยามากขึ้น อีกทั้งยาเหล่านี้ขับออกทางตับ และไต เมื่อใช้ยาเป็นเวลานานอาจมีผลกับอวัยวะเหล่านี้ได้

         ทั้งนี้อาการปวดกล้ามเนื้อสามารถหายได้เอง และสามารถบรรเทาอาการด้วยวิธีอื่นโดยไม่ต้องใช้ยา เช่น การนวด ประคบ หรือทำกายภาพบำบัด อย่างไรก็ตาม หากอาการไม่ดีขึ้น หรือมีอาการแย่ลงแนะนำให้รีบไปพบแพทย์ หรือเภสัชกร