Dextromethorphan ยาแก้ไอที่ไม่ควรใช้ในเด็กเล็ก

9 Jul 2021 /

             อาการไอเป็นกลไกการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งผิดปกติในทางเดินหายใจและเป็นกลไกป้องกันของร่างกายในการกำจัดเชื้อโรค เสมหะหรือสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจ 

          ยา “Dextromethorphan”  คือ ยาบรรเทาอาการไอแบบไม่มีเสมหะ หรือไอแห้ง โดยยาตัวนี้เป็น "ยาอันตราย" ห้ามซื้อยามาใช้เอง ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ และเภสัชกรเท่านั้น

          กลไกการออกฤทธิ์ของยาตัวนี้ คือมีฤทธิ์กดศูนย์ควบคุมการไอที่สมอง ซึ่งศูนย์นี้อยู่ใกล้กับตำแหน่งศูนย์หายใจ ยานี้ไม่ควรใช้ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 4 ปี เพราะอาจทำให้ชัก ปวดศีรษะ สูญเสียความทรงจำ หมดสติและส่งผลทำให้กดการหายใจ อาจทำให้เสียชีวิตได้  

          หากเด็กมีอาการไอ การปฏิบัติตัว และการดูแลเป็นสิ่งที่สำคัญ แนะนำให้

1. ดื่มน้ำปริมาณมาก

2. ดื่มน้ำอุ่น

3. นอนหลับให้เพียงพอ

4. หากเด็กมีเสมหะ  ให้สอดลูกยางแดงเข้าทางปากเพื่อดูดเสมหะในคอออก

          โดยทั่วไปอาการไอมักจะหายได้เองประมาณ 3 สัปดาห์ แต่หากอาการไม่ดีขึ้นแนะนำให้ไปพบแพทย์ และสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ควรซื้อยามาให้เด็กใช้เองต้องปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเท่านั้น