ถาม-ตอบ ประเด็นการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรเข้ามาในบัญชียาหลักใช้สำหรับโรคโควิด-19 ?

13 Jul 2021 /

ถาม-ตอบ ประเด็นการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรเข้ามาในบัญชียาหลักใช้สำหรับโรคโควิด-19 ?
ยาฟ้าทะลายโจร
-ผลิตจากฟ้าทะลายโจรบดผง และสารสกัด
-ควบคุมปริมาณสาร Andrographolide
-ลดความรุนแรงของโรคโควิด 19 ในผู้ป่วยที่มีความรุนแรงน้อย

ถาม 1. ประชาชนยังสามารถใช้ในการดูแลตนเองได้หรือไม่ ?
ตอบ ได้สามารถหาซื้อยาฟ้าทะลายโจรเพื่อใช้เมื่อมีอาการไข้ เจ็บคอ หวัด ท้องเสีย ได้เหมือนเดิม

ถาม 2. แพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลยังสั่งใช้ยาฟ้าทะลายโจรได้หรือไม่ ? 
ตอบ ได้ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ ยังคงสั่งใช้ยาฟ้าทะลายโจร สำหรับข้อบ่งใช้ บรรเทาอาการหวัด เจ็บคอ และเบิกจ่ายในระบบได้ตามปกติ

ถาม 3. รูปแบบ "บดผง" เข้าเกณฑ์การคัดเลือกหรือไม่ ? 
ตอบ ได้ทั้งรูปแบบ บดผง และสารสกัด ที่มีการควบคุม Andrographolide เนื่องจาก Andrographolide เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร


บทความที่เกี่ยวข้อง