ป้องกันยุงกัด ทำอย่างไร

19 Jul 2021 /

ยุง เป็นพาหะที่ก่อให้เกิดโรคหลายโรค เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคเท้าช้าง โรคชิคุนกุนย่า โรคไข้สมองอักเสบ เป็นต้น โดยโรคเหล่านี้ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคดังกล่าว การป้องกันยุงกัดจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น เรามาติดตามกันเถอะว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้เราห่างไกลจากยุงร้ายได้

1. ใส่เสื้อผ้ามิดชิด

2. หลีกเลี่ยงแหล่งที่มียุงชุม รวมถึงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุง

3. ใช้ผลิตภัณฑ์ทากันยุง ในกรณีที่มีความจำเป็นเท่านั้น เช่น อยู่ในบริเวณที่เป็นแหล่งยุงชุกชุม เข้าค่าย เป็นต้น โดยสารสำคัญในการออกฤทธิ์ ไล่ยุงมีทั้งชนิดที่เป็นสารเคมีและสารที่ได้จากพืช

โดยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทากันยุง ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ฉลากแสดงเลขทะเบียน อย. วอส. ในกรอบเครื่องหมาย อย. หรือเลขที่รับแจ้ง ควรอ่านฉลากก่อนใช้และปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลากอย่างเคร่งครัด

คำเตือนสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ทากันยุง

1. ห้ามรับประทานผลิตภัณฑ์ทากันยุง

2. ส่วนใหญ่ห้ามใช้ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 4 ปี ทั้งนี้ ควรดูข้อจำกัดของอายุเด็กในการใช้ผลิตภัณฑ์บนฉลาก

3. ควรใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น และห้ามนำไปใช้ทาแทนแป้ง/โลชัน ทั่วไป

4. ก่อนใช้ควรทดสอบการแพ้ โดยการทาหรือพ่นที่บริเวณข้อพับ/ท้องแขน ถ้าไม่เกิดอาการแพ้หรือระคายเคือง จึงใช้บริเวณอื่น

5. อย่าทาบริเวณเนื้อเยื่ออ่อน เช่น บริเวณใกล้ตา ริมฝีปาก เปลือกตา รักแร้ หรือทาบริเวณแผล

6. ล้างมือทุกครั้งหลังใช้ผลิตภัณฑ์


บทความที่เกี่ยวข้อง