เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน

20 Aug 2021 /

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน 
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน...
อาการข้างเคียง ไม่รุนแรง
-ปวด/บวม/แดง/ร้อน/คันบริเวณที่ฉีด
-ไข้ต่ำ
-ปวดศีรษะ
-คลื่นไส้อาเจียน
-ไม่สบายตัวปวดเมื่อยตามตัวเล็กน้อย
-อ่อนเพลีย
อาการแพ้วัคซีนไม่รุนแรง
-ผื่นแดง/คันเล็กน้อย
-ผิวหนังแดง

อาการข้างเคียงที่รุนแรง
-ไข้สูง หนาวสั่น
-อาเจียนรุนแรง
-ลิ่มเลือดอุดตัน เช่น ปวดศีรษะรุนแรงและเรื้อรังมองเห็นภาพไม่ชัด อัมพาตครึ่งซีก แขนขาชาหรืออ่อนแรง (พบน้อยกว่า 10 เคส ต่อการฉีดวัคซีนล้านโดส)
-กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เช่น มีไข้ เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก อาการอ่อนเพลีย หัวใจเต้นผิดปกติ (พบรายงานการเกิดอาการดังกล่าวจากการใช้วัคซีนชนิด mRNA)
การแพ้วัคซีนที่รุนแรง
-ผื่นลมพิษทั่วตัว
-หน้า/ตา/ปาก/ลิ้นบวม
-แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก หลอดลมตีบ
-หมดสติ

หากพบอาการที่รุนแรงให้รีบไปพบแพทย์ทันที
เหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน
-อาจเกิดจากโรคประจำตัวหรือพยาธิสภาพเดิมของผู้ได้รับวัคซีน เช่น อาการเจ็บแน่นหน้าอกจากโรคหัวใจขาดเลือด หรืออาจเกิดจากความกลัว/ความวิตกกังวล เช่น เวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม ชา เป็นต้น
-เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ร่วมโดยบังเอิญอื่น ๆ เช่น ท้องเสีย/คลื่นไส้/อาเจียนจากอาหารเป็นพิษ ผื่นแดงคันจากแมลงกัดต่อย เป็นต้น
-การเก็บรักษาวัคซีนรวมทั้งวิธีการบริหารวัคซีนผิดวิธี