ชุดการเรียนรู้สนับสนุนการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Literacy Toolkit)

14 Sept 2021 /

"ชุดการเรียนรู้สนับสนุนการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Literacy Toolkit) เรื่องวิธีสังเกตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับอนุญาตจาก อย. / ฉลากอาหาร / ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน และโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย (อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง) "