ใช้ยาคุมฉุกเฉินแทนยาคุมกำเนิดแบบปกติได้จริงหรือ

28 Oct 2021 /

          ในปัจจุบันยังคงมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับยาคุมฉุกเฉินว่าสามารถใช้คุมกำเนิดแทนยาคุมกำเนิดชนิดรับประทานสม่ำเสมอได้ เพียงแค่รับประทานเฉพาะเวลามีเพศสัมพันธ์ ไม่ต้องรับประทานทุกวัน สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ แท้จริงแล้วเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง เพราะยาคุมฉุกเฉินนั้นมีตัวยา Levonorgestrel เป็นฮอร์โมนในกลุ่มโพรเจสตินขนาดสูง ปัจจุบันมี 2 ความแรง คือเม็ดละ 0.75 และ 1.5 มิลลิกรัม โดยออกฤทธ์รบกวนหรือชะลอการตกไข่ ใช้รับประทานหลังมีเพศสัมพันธ์ เพื่อลดโอกาสการตั้งครรภ์กรณีฉุกเฉินที่ไม่ได้ป้องกัน หรือใช้ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากการคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่น

           การรับประทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉินเนื่องจากขนาดฮอร์โมนที่สูงทำให้เกิดอาการข้างเคียงสูง เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ประจำเดือนมาผิดปกติ เลือดออกกะปริบกะปรอย และหากใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติการณ์การตั้งครรภ์นอกมดลูก ดังนั้นการใช้ยานี้จึงควรใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น และไม่แนะนำให้รับประทานเกิน 2 กล่อง (ทั้งรูปแบบบรรจุ 1 เม็ด และ 2 เม็ด) ต่อเดือน

          สรุปยาคุมฉุกเฉินเป็นยาที่ใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเท่านั้น สำหรับวิธีการที่ใช้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ควรเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดแบบอื่นที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากกว่า เช่น การรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดแบบที่รับประทานติดต่อกันทุกวัน การใช้ถุงยางอนามัย การใส่ห่วงอนามัย การใช้ยาคุมกำเนิดชนิดแผ่นแปะ เป็นต้น

 

 

ข้อมูลอ้างอิง : ยาคุมฉุกเฉิน เรื่องจริงที่ผู้หญิงต้องรู้ | โดยคณะเภสัชฯ ม.มหิดล (mahidol.ac.th)