อย. พร้อมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกระท่อมเพื่อการบริโภคเป็นอาหารอย่างปลอดภัย

10 Nov 2021 /

อย. พร้อมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกระท่อมเพื่อการบริโภคเป็นอาหารอย่างปลอดภัย

พืชกระท่อมได้รับการปลดล็อกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ แล้ว

พืชกระท่อมสด

ไม่แปรรูป

พืชกระท่อมสด

ทำแห้ง/บดผง

พืชกระท่อมสด

น้ำต้ม/สารสกัด

จำหน่ายได้ทั่วไป

ใช้ผสมในอาหาร(ผสมในชาสมุนไพรอื่น)

 

 

ใช้ผสมในอาหาร

 

 

 

ต้องยื่นขอประเมินความปลอดภัย “อาหารใหม่” ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่อง อาหารใหม่ (Novel food)

นำไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร

 

 

 

 

 

ของเหลวบริโภค/ชา (สมุนไพรเดี่ยว) ปรุงแต่งได้เล็กน้อย

 

รูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและต้องการแสดงคำกล่าวอ้างทางสุขภาพ

 

ต้องขออนุญาตผลิตภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562

 

คำเตือน ร่างกายของคนเราไม่สามารถย่อยก้านและใบกระท่อมได้ การบริโภคใบกระท่อมอาจทำให้เกิดก้อนพังผืดในลำไส้ ที่เรียกว่า “ภาวะถุงท่อม”

 

การขออนุญาตแต่ละผลิตภัณฑ์ สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้จาก คู่มือสำหรับประชาชน: การขอประเมินความปลอดภัยอาหาร https://www.fda.moph.go.th/sites/food/manual/9.3_Novel_food.pdf

                        

 


บทความที่เกี่ยวข้อง