เครื่องสำอางที่ใช้...ปลอดภัยจริงหรือ??

7 Sept 2009 /

จะแน่ใจได้อย่างไรว่าเครื่องสำอางที่คุณซื้อมาปลอดภัยจริง ๆ ใช้แล้วไม่มีปัญหาหน้าพังมาทำให้ปวดใจ