ปีที่ 20 ฉบับที่ 1/2556 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2556

16 Sept 2013 /

เรื่องเด่นประจำฉบับ
- การศึกษาคุณภาของน้ำมันทอดซ้ำที่ผ่านการกรองด้วยแมกนีเซียมซิลิเคตในร้านอาหารจานด่วน
- แนวทางปฏิบัติ เมื่ออัลปราโซแลมยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
- การรับรู้ความเสี่ยงจากการใช้เครื่องสำอาง ของช่างเสริมสวยในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
- การศึกษาแนวทางการกำหนดเงื้อนไข การใช้วัตถุเจือปนอาหารของประเทศไทย โดยใช้หลักการประเมินการได้รับสัมผัส : กรณีศึกษาซัยคลาเมตและสติวิออลไกลโคไซด์
- เปิดประตู สู่ อย. Primary GMP มาตรฐานอาหารไทย สู่ครัวโลก